Charles rochussen betekenis & definitie

Charles Rochussen geb. Kralingen (Rotterdam) 1 augustus 1814, overl. Rotterdam 22 september 1894. Leerling van de Haagse Akademie v. B.K. (1839-1846), van W. J. J. Nuijen en van A. Waldorp. Later medewerker van P. G. Vertin en van F. B. Waanders, J. F. Hoppenbrouwers, J. W. Bilders en van C. Lieste.

In 1845 en 1848 stoffeerde hij een schilderij voor P. G. Vertin. Heeft reizen door België, Duitsland en Frankrijk gemaakt. Werkzaam in Den Haag van 1837 tot 1843(46), Amsterdam 1849 tot 1869 en daarna te Rotterdam.

Schilder van historie- en soldatenstukken, meestal van klein formaat. Heeft zeer veel geaquarelleerd, was ook etser en steentekenaar. Signeerde C. Rochussen en later meestal C. R. Heeft talrijke boeken geïllustreerd, o.a. van Aimard en Van Lennep. In 1845 werd hij lid van de Kon. Akademie te Amsterdam. In 1849 heeft hij een stadsgezicht van Charles Leichert gestoffeerd. Gaf les aan A. Allebé, G. H. Breitner en H. A. C. Dekker.

Tentoonstellingen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 1837-1891: landschap met figuren (waterverf); geïllustreerde bladzijde uit de Rijmkroniek van Melis Stoke (sepia); wandeling voor het kasteel; graaf Floris V op de dijk te Vronen in 1276;

strand aan de Zuiderzee; de schietbaan; park met figuren in de 17de eeuw (tekening); de hut en het kasteel; laatste carré van de Garde in 1815; Italiaans marktgezicht; Hollands marktgezicht; arme edelman; de ingang van een park; het Palais du Luxembourg te Parijs; de wandeling door het park; valkenjacht; heidegezicht met ruiters; enz. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam: een tuinfeest (C. R. f. 47); de ruïne van een brand (Rotterdam 14 Meij 1849 C. R.); een vissersvrouw aan het strand (ovaal, C. R. 51); de uitrit (C. R. f. 56); Floris V in de slag bij Vronen 1276 (C. R. 1856); Jan Willem Friso in de slag bij Malplaquet, 1709 (C. R. f.

’67); rijdende artillerie (C. R. f. ’66); avondlandschap met figuren (C. R. f. 75); zandweg met figuren (schets 8 Junij); de uitrit van een park (gem. C. R. 52). Museum Fodor Amsterdam: de voorbereiding voor een concours hippique; verschil van standen in de maatschappij; rustende honden voor een viskar; Willem III, stadhouder van Holland en koning van Engeland, ter valkenjacht op Het Loo (tekening in kleuren, ges. C.R.f 59): vissersschepen op de kust, met op de voorgrond vissers en visvrouwen (sepiatekening ges. C.R.48.). Kon. Paleis Noordeinde Den Haag: sledevaart; bezoek aan een steenhouwerswerkplaats (aquarel); een begrafenis (aquarel).

Rijksmuseum Amsterdam: Melis Stoke biedt graaf Floris de Rijmkroniek aan; slag bij Castricum 1799; strandgezicht; de antiquair, bruikleen; jacht; de slag bij Nieuwpoort; plundering van Den Haag in 1528; paardenmarkt; de inneming van Breda. Gemeente Amsterdam Stadsschouwburg: schetsen op papier van artisten. Museum Willet-Holthuysen Amsterdam: het park te Versailles en ±40 tekeningen in O.I. inkt en in sepia. Gemeentemuseum Arnhem: het uitrijden van koningin Sophie. Museum Dordrecht: Jacoba van Beieren, het veroverde Gorkum binnentrekkend. Teylers Stichting Haarlem: jachtgezelschap; Bataafse marktplaats; ongeveer 15 tekeningen, aquarellen en sepia’s. Haags Gemeentemuseum: het verdachte huis; een gewichtig stuk (18de-eeuws); bij het kasteel (16de-eeuws); gezicht in bos met 2 herten (aquarel); Jardin du Luxembourg (Parijs); Bois de Bologne, 1851; St. James Park; gezicht op de Prinsessegracht (aquarel).

Rijksmuseum H. W. Mesdag: op verkenning; de intocht; de kroning van Karel de Grote. Gemeentearchief Rotterdam: zes aquarellen en tekeningen. Rijksprentenkabinet Amsterdam: enige tientallen tekeningen, waarvan de meeste in kleuren (w.o. met veel figuren). Gemeentearchief Haarlem: tekeningen. Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo: 9 tekeningen. Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht: kraanbrug over de Delfshavense Schie (1851). Legermuseum Leiden: rijdende artillerie in actie (aquarel).

Elsevier 1891 (I, A. L. H. Obreen); Franken en Obreen; Hist. Galerij I. (blz. 91); Huebner; Immerzeel; Knoef; Kramm; Kunstkronijk 1842 (blz. 40, 80), 1844/45 (blz. 4, 72),1845/46 (blz. 72, 96), 1848 (blz. 8), 1851 (blz. 6), 1857 (blz. 6), 1860 (blz. 6), 1862 (blz. 46), 1863 (blz. 78), 1865 (blz. 40), 1867 (blz. 14), 1869 (blz. 33, 66), 1871 (blz. 50), 1875 (blz. 74); Luns; Lurasco; Maandblad voor Beeldende Kunsten (april 1927, M. F. Hennus); Marius; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V; Op den Uitkijk, juli 1959, H. C. de Bruijn jr (blz. 503-507); Plasschaert; Scheen; ThiemeBecker; Van Hall I en II; C. Veth, ‘Charles Rochussen’, Rotterdam-Antwerpen, 1947; Waller; Wurzbach.

Gepubliceerd op 14-02-2019