Theory of Mind betekenis & definitie

Theory of Mind, of te wel ToM, is het menselijk vermogen om zich een beeld te vormen van het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf.

Men maakt gebruik van ToM wanneer men beschrijft wat een ander ziet, voelt of denkt vanuit zijn eigen perspectief. ToM is daarom een noodzakelijke vaardigheid om bijvoor­beeld empathisch te kunnen zijn (je verplaatsen in het gevoelsleven van een an­der). ToM wordt bestu­deerd in de psychologie, psychiatrie en de filosofie van de geest.