Wat is de betekenis van Perspectief?

2023-12-11
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Perspectief

Perspectief betekent in het Nederlands 'standpunt of opvatting'. Het is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar de manier waarop iemand naar iets kijkt of het bekijkt. Dit kan betrekking hebben op iemands persoonlijke mening, opvatting of visie op een bepaald onderwerp, situatie of gebeurtenis. De term perspectief kan ook verwijz...

2023-12-11
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Perspectief

Perspectief is een punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. "Iets vanuit een bepaald perspectief zien" is een belangrijke uitdrukking. Vaak wordt mensen gevraagd om toe te lichten hoe ze ergens tegenaan kijken: ''Vanuit welk perspectief beoordeel jij het probleem?'' Ook in de teken- en schilderkunst speelt...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

perspectief

perspectief - zelfstandig naamwoord uitspraak: pers-pec-tief 1. dieptewerking van een afbeelding ♢ het perspectief van deze tekening klopt niet 2. goed vooruitzicht ♢ hij heeft een baan met pers...

2023-12-11
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Perspectief

De perspectiefleer is een verzameling regels die het mogelijk maakt om een onderwerp ruimtelijk weer te geven op een plat vlak. In onze waarneming lijken voorwerpen kleiner naarmate ze verder van de kijker verwijderd zijn. Om de juiste illusie te scheppen moet de schilder de dingen in de verte dus ook kleiner weergeven. Dit is het grondbeginsel van...

2023-12-11
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Perspectief

Methode om diepte te suggereren op een tweedimensionaal vlak. Zie atmosferisch perspectief, centraal perspectief.

2023-12-11
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Perspectief

Een techniek waardoor je de indruk kunt wekken dat er diepte zit in een (plat) schilderij.

2023-12-11
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

perspectief

Perspectief is de verzamelnaam voor verschillende manieren van ruimtesuggestie; men onderscheidt bijv. atmosferisch perspectief, coulissenperspectief, kleurperspectief, lijnperspectief, tonenperspectief.

2023-12-11
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Perspectief

[MLat. perspectiva (ars) = doorzichtleer, van perspicere = per-specere, -spectum = in-zien, met blik doordringen] doorzicht, verschiet, vergezicht; uitzicht; leer van het doorzicht (in tekenkunst, als onderdeel der beschrijvende meetkunde).

2023-12-11
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Perspectief

(perspektief) vooruitzicht; vergezicht; kunst van het ruimtelijk afbeelden

2023-12-11
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Perspectief

De kunst om op een plat vlak de illusie van diepte en afstand op te roepen.

2023-12-11
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Perspectief

o., doorzichtkunde, vergezicht, uitzicht; vooruitzicht; vogelperspectief: van boven af gezien; kikvorsperspectief: van beneden af gezien.

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Perspectief

s.n., perspektyf (it).

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Perspectief

(<Lat.), I. v., 1. doorzichtkunde, de kunst om voorwerpen zo op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog dezelfde indruk maken als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt gezien: gronden der perspectief; iem. in de perspectief examineren; leerboek der perspectief; 2. wijze waarop zichtbare voorwerpen zich van e...

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Perspectief

(beeld, kunst), kunst om voorwerpen zó af te beelden zoals zij zich voor het oog van een levende beschouwer in werkelijkheid voordoen, met name wat het verloop van grond- en toplijnen aangaat; vnl. in de schilderkunst spelen de problemen van het P. een bij uitstek grote rol; in de Byzant. kunst en de Westerse Middeleeuwen volstaat veeleer ee...

2023-12-11
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

perspectief

1 o. vergezicht; vergezicht-schilder- of tekenkunst; uitzicht in de toekomst; 2 v. doorzichtkunde, onderdeel der beschrijvende meetkunde.

2023-12-11
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Perspectief

(< Lat. perspicere = door heen zien). Subst. projectiemethode, die de lichamen tracht af te beelden, zoals ze gezien worden. Bij Simon Stevin (1548—1620) Doorzichtkunde genaamd. Adj. Twee figuren heten perspectief (eig. perspectivisch gelegen), wanneer ze in → perspectivische ligging verkeren.

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

perspectief

1 o. perspectieven (een doorzicht; vergezicht, verschiet; uitzicht): een mooi perspectief; 2 v. (doorzichtkunde als wetenschap: de kunst, om voorwerpen af te beelden, te projecteren op een plat vlak, zó als zij zich v. e. gegeven standpunt aan het oog v. d. waarnemer voordoen): de regels der perspectief; Lat. ars (= kunst) perspectiva (van p...

2023-12-11
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

perspectief

o. vergezicht; doorgezicht.

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Perspectief

A) (Meetk.) 1° Een omvorming van de centrale → projectie, welke het mogelijk maakt van voorwerpen goed gelijkende afbeeldingen te verkrijgen. 2° Verder kunnen perspectieve betrekkingen bestaan tusschen twee stralen waaiers, twee puntenvelden, enz. Teeken voor perspectief: Λ. B) In de schilderk. dient lijn-p. om bij het weerge...

2023-12-11
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Perspectief

is het zien in drie dimensies. De leer van het perspectief leert ons een voorwerp in de ruimte, dus in drie afmetingen, gezien op een plat vlak, dus in twee dimensies, zo af te beelden, dat het zich aan ons oog als driedimensionaal voordoet. Indien wij ons alle punten van een voorwerp of van een groep voorwerpen (een landschap b.v.) door lijnen met...