Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

Gepubliceerd op 19-01-2017

2017-01-19

orbito-frontale cortex

betekenis & definitie

De orbito-frontale cortex is het onderdeel van de prefrontale cortex dat net achter de oogkassen is gelegen en een essentieel onderdeel vormt van het sociale brein.

Voor het meer centrale deel wordt ook wel de benaming ventromediale prefrontale cortex gebruikt. Het gebied ligt aan de basis van de prefrontale cortex en omvat de lagere delen. De orbito-frontale cortex heeft veel verbindingen met de amygdala en ontvangt als input geur-, smaak-, geluids- en tastprikkels en visuele informatie uit de secundaire visuele gebieden in de temporale kwab.
De orbito-frontale cortex maakt deel uit van een belangrijk affectief netwerk in de hersenen, dat verantwoordelijk is voor de verwerking en controle van emotionele prikkels. De amygdala en de cingulaat cortex maken ook deel uit van dit netwerk. (Ploeg, 2014)