effect, wet van het betekenis & definitie

Edward Lee Thorndike (1874-1949) beschreef als eerste het fenomeen dat nu bekend staat als operante conditionering. Hij noemde het de 'wet van het effect'. Dit houdt in dat gedrag (een respons) in frequentie zal toenemen als het gevolgd wordt door een prettige gebeurtenis voor het organisme. Het organisme heeft een associatie geleerd tussen gedrag en een consequentie. Thorndike veronderstelde dat gedrag toevallig geleerd wordt, door vallen en opstaan (trial and error).