Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

respons

betekenis & definitie

Elke lichamelijke reactie van een klier, spier, zenuw of ander lichaamsonderdeel op een gepaste prikkel (stimulus). Een respons is een meetbaar gedragsfenomeen zoals het meten van het speeksel bij een hond bij het aanbieden van eten of bij andere lichamelijk reacties. Respons is de basis geweest voor de Pavloviaanse gedrags- en leertheorieën, welke later over werd genomen als kennisbasis voor de behavioristische gedragspsychologie van Skinner, Wattson, Titchener en vele andere Amerikaanse behavioristen.

Het begrip respons is, met namen in relatie met ook moderne leertheorieën, een zeer belangrijk onderzoeksfenomeen gebleven. Al hoewel de oude behavioristische S-R (Stimulus- Respons) verbinding tegenwoordig al lang niet meer serieus wordt genomen blijkt de uitbreiding naar S-O-R (Stimulus-Organisme-Respons) reeks ook (steeds weer) veel complexer te zijn dan men aanvankelijk dacht.