Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Asch, sociaal conformisme

betekenis & definitie

Het sociaal psychologisch onderzoek van Solomon Asch (1907-1996) in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het onderzoek bestaat uit een serie experimenten in het kader van normatieve sociale beïnvloeding binnen de sociale psychologie, waarbij werd aangetoond in hoeverre de mening van mensen bepaald wordt door de meerderheid in een groep (conformiteit). Tijdens dit onderzoek moesten proefpersonen lijnstukken van verschillende lengten beoordelen. De verschillen tussen de lijnstukken waren overduidelijk. In een experiment liet Asch zes rolspelers beweren dat twee ongelijke lijnstukken even groot waren. De proefpersonen geloofden dat de rolspelers serieus hun antwoord gaven. Bij een derde van de opdrachten stemden de proefpersonen in met de mening van de meerderheid, terwijl driekwart van de proefpersonen bij één opdracht met de mening van de meerderheid meeging. Degene die zich conformeerden deden dit omdat ze niet de indruk wilden wekken anders te denken. Maar ook velen van degenen die bij hun eigen juiste mening bleven, vermeldden na afloop van het experiment dat zij onder druk stonden. Dit experiment is vele malen herhaald en vaak met hetzelfde resultaat.