Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

artificialisme

betekenis & definitie

Begrip uit de theorie van psycholoog Jean Piaget (1896-1980). Piaget bedoelde hiermee dat kinderen geloven dat alle dingen een doel hebben en door de mens zijn gefabriceerd of door een hogere macht die als een mens handelt. Bijvoorbeeld een kind dat verklaart dat bergen groeien omdat men steentjes heeft geplant, die men eerst heeft gemaakt. Dit hangt nauw samen met de egocentrische manier van denken van het kind in de pre-operationele fase.