Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

abstractie

betekenis & definitie

Abstractie is het cognitieve proces waarbij informatie over een concept of object wordt gereduceerd, met het doel de informatie te behouden welke als het meest relevant wordt gezien. Zo kunnen we een abstractie bedenken van een eikenboom door te denken aan een boomstam met takken. Ook kunnen we iemands emotionele toestand reduceren door zijn toestand als boosheid te benoemen. Abstractie leidt tot een vereenvoudiging van een concept of object naar een domein waarbij het eenvoudiger en meer in algemene zin mogelijk wordt hierover na te denken of te communiceren. Voorbeelden zijn het gebruik van pictogrammen bij communicatie met verstandelijke gehandicapten, tekeningen van een wijk of huis bij een architect of een DSM-IV rapportage bij een psycholoog als het gaat over een cliënt met psychische problemen.