Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Verificatie

betekenis & definitie

Na het uitbrengen van een weersverwachting, vindt bij de grote weerinstituten achteraf verificatie plaats. Er wordt gekeken of het product een goede kwaliteit had.

Het doel van verificatie is heel divers. Zo kan de producent van de verwachtingen, de meteoroloog, eventueel zwakke schakels in het productieproces opsporen en bijstellen. De consument verkrijgt door verificatie een indruk betreffende het nut van het gebruik van weersverwachtingen voor zijn doel. Zo nodig kan de presentatievorm in overleg met de consument worden aangepast. De onderzoeker kan de verificatie gebruiken bij het testen van meteorologische modellen en bij het ontwikkelen van objectieve methoden. Ten behoeve van de verificatie worden de uitstaande weersverwachtingen in getallen vastgelegd, die achteraf gecontroleerd kunnen worden.