Wat is de betekenis van Verificatie?

2019
2021-06-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verificatie

verificatie - Zelfstandignaamwoord 1. onderzoek naar de juistheid of echtheid van iets 2. (juridisch) gerechtelijke deugdelijkverklaring van vorderingen op een failliete boedel 3. (juridisch) burgerlijk geding over de echtheid of onechtheid van geschriften Woordherkomst Afgeleid van het Engelse verification (Naamwoord van han...

Lees verder
2017
2021-06-23
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Begrippen Immigratie- en Naturalisatiedienst

Verificatie

In geval van twijfel kunnen de Nederlandse autoriteiten een document laten verifiëren Dit betekent dat de Nederlandse ambassade in het land van afgifte van het document gaat uitzoeken of de inhoud van het document klopt.

2001
2021-06-23
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

verificatie

zie authentication.

1994
2021-06-23
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Verificatie

zn [Fr. vérification] het verifiëren.

1993
2021-06-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Verificatie

onderzoek naar echtheid; gerechtelijke verklaring van echtheid van schuldvorderingen in een faillissement

1993
2021-06-23
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Verificatie

Na het uitbrengen van een weersverwachting, vindt bij de grote weerinstituten achteraf verificatie plaats. Er wordt gekeken of het product een goede kwaliteit had. Het doel van verificatie is heel divers. Zo kan de producent van de verwachtingen, de meteoroloog, eventueel zwakke schakels in het productieproces opsporen en bijstellen. De consument v...

Lees verder
1992
2021-06-23
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Verificatie

Zie positivisme.

1991
2021-06-23
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Verificatie

De zesde fase in het model van sociaal-wetenschappelijke bewijsvoering, waarbij de hypothese wordt getoetst aan reeds bekende en nieuw te verzamelen feiten. Als gevolg van de verificatie is de hypothese waar of onwaar, een tussenweg is niet mogelijk. Voor een wetenschappelijk verificatieproces zijn verschijnselen pas feiten als ze nauwkeurig en opl...

Lees verder
1981
2021-06-23
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

verificatie

onderzoek van de echtheid van iets, de juistheid van een aangifte, opgave, enz.; ook de gerechtelijke deugdelijk-verklaring van vorderingen op een failliete boedel. De ambtenaar die hiermee is belast, wordt verificateur genoemd.

1973
2021-06-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verificatie

[<Fr.], v. (-s), 1. onderzoek naar de echtheid van iets, de juistheid van een aangifte, opgave enz.; onderzoek van kas en boeken; 2. gerechtelijke deugdelijkverklaring van vorderingen op een failliete boedel; 3. burgerlijk geding over de echtheid of onechtheid van geschriften; 4. (logisch empirisme) het waar maken van een uitspraak door waarnemi...

Lees verder
1955
2021-06-23
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Verificatie

onderzoek naar juistheid van opgaven

1950
2021-06-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verificatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. onderzoek naar de echtheid van iets, de juistheid van een aangifte, opgave enz.; onderzoek van kas en boeken; 2. gerechtelijke (deugdelijke verklaring van vorderingen op een failliete boedel; 3. burgerlijk geding over de echtheid of onechtheid van geschriften.

Lees verder
1948
2021-06-23
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

verificatie

v. echtheidsonderzoek; juistheidsonderzoek; erkenning, toelating: waarmerking.

Lees verder
1916
2021-06-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verificatie

Verificatie - onderzoek naar de juistheid of echtheid van iets. Zoo spreekt men van de verificatie der schuldvorderingen in een faillissement. Als verificatie-procedure wordt in het bijzonder aangeduid de procedure tot vaststelling van de echtheid van een geschrift (artt. 176—195 Rv.). Volgens art. 176 Rv. jo. art. 1914 B. W., zal een gerechtelijk...

Lees verder
1910
2021-06-23
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Verificatie

Verificatie - herziening, onderzoek naar de echtheid of juistheid van gedane opgaven, toetsing aan de waarheid.

1898
2021-06-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERIFICATIE

VERIFICATIE - v. (-s, ...tien), onderzoek naar de echtheid van eene aangifte, opgave enz.; — COMMISSIE, v. (-S, ...siën); —VERGADERING, v. (-en), vergadering tot het verifieeren der schuldvorderingen van een gefailleerde.

Lees verder
1870
2021-06-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Verificatie

Verificatie noemt men bij faillissement het opmaken en vaststellen van de Iijst der schulden van den gefailleerde, ten einde het procent te bepalen, dat aan de schuldeischers kan worden uitbetaald.

1864
2021-06-23
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

verificatie

verificatie - v. (verificatiën), onderzoek naar de echtheid