Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Thermokoppel

betekenis & definitie

Elektrische thermometer. Al in 1821 ontdekte Seebeck dat een kleine spanning of elektromotorische kracht (e.

m.k.) ontstaat op de plaats waar twee verschillende metalen elkaar raken. Deze e.m.k. is afhankelijk van de temperatuur van het laspunt en dus ook van de heersende temperatuur rond het laspunt. Als de twee verschillende metalen een circuit van draden vormen, met twee laspunten, en de beide laspunten dezelfde temperatuur bezitten, is de e.m.k. van de beide lassen gelijk en is er ook geen spanningsverschil. Zijn de beide lassen wel verschillend van temperatuur, dan ontstaat er tussen de twee laspunten een spanningsverschil en gaat er een elektrische stroom lopen. De stroomsterkte is een indicatie voor de heersende temperatuur en kan ook gemeten worden.

Zie ook: thermometer