Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Microklimatologie

betekenis & definitie

Deze tak van de klimatologie bestudeert het gedrag van de meteorologische grootheden in de onderste 1,5 m van de atmosfeer. Met name de agrarische sector is vanzelfsprekend zeer geïnteresseerd in de verschillende waarden.

Zo is bij een aanvoer van droge continentaal polaire lucht (cPL) vanuit het noordoosten de kans op vorst aan de grond nu eenmaal groter dan bij een aanvoer vanuit het zuidwesten van zachte en vochtige maritiem tropische lucht (mTL).

Zie ook: klimatologie