Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Grondwaterspiegel

betekenis & definitie

(ook: freatisch vlak, grondwaterpeil) De bovengrens van het vrij bewegende grondwater. Dit niveau is zichtbaar in putten, sloten, kanalen en andere open gaten in de bodem, en wordt bepaald door neerslag, verdamping, wateronttrekking door planten en eventuele kunstmatige beïnvloeding (irrigatie, drainage en grondwaterwinning).

Als gevolg van deze invloeden varieert de hoogte van de grondwaterspiegel sterk.