Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Grondwater

betekenis & definitie

Water dat zich in de aardkorst bevindt. In tegenstelling tot de bodemwaterzone zijn in de grondwaterzone de poriën tussen de korrels volledig opgevuld met water.

Dit water vormt een samenhangend geheel en stroomt langzaam. Slechts een zeer klein deel van het water dat via neerslag op het land terechtkomt, infiltreert in de bodem en wordt als grondwater afgevoerd. Het meeste grondwater vormt een onderdeel van de kringloop van het water en is afkomstig van regenwater. Dit bereikt het grondwater direct door infiltratie in de bodem of indirect vanuit oppervlaktewater uit rivieren en meren. Veel zout grondwater is afkomstig uit zee. Hoewel de belangrijkste bron van zoet water nog steeds het oppervlaktewater is, zijn er verschillende redenen aan te wijzen waarom het aandeel van het grondwater steeds groter zal worden. Vooral in de geïndustrialiseerde wereld wordt het meeste oppervlaktewater al benut. Bovendien neemt de vervuiling van oppervlaktewater dergelijke vormen aan dat het voor zeer veel doeleinden niet meer geschikt is. In droge gebieden vormden grondwaterreservoirs altijd de belangrijkste bron van zoet water.

Zie ook: bodemwater
Zie ook: grondwaterspiegel
Zie ook: hydrosfeer
Zie ook: watervervuiling