Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

betekenis & definitie

WGA is een uitkering voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De afkorting staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, en is onderdeel van de WIA. De WGA-regeling is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, maar vooruitzicht hebben op volledig herstel.

Er zijn voorwaarden aan de WGA-regeling verbonden. Zo moet iemand die een beroep wilt doen op deze regeling minimaal 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt zijn. Iemand die tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt is komt alleen in aanmerking als diegene niet duurzaam arbeidsongeschikt is. Dit wil zeggen dat er een reële kans op herstel moet zijn.

Iemand die binnen de hierboven genoemde voorwaarden valt kan een WGA-uitkering aanvragen. De WGA-uitkering wordt dan minimaal drie en maximaal 36 maanden uitgekeerd. De WGA-uitkering kent 3 verschillende fasen: De loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Iedere WGA-uitkering start als een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering geeft recht op 70% van het laatstverdiende loon. Hier zit vaak wel een maximum aan vast. De lengte van de uitkering wordt bepaald op basis van het arbeidsverleden met een maximum van 36 maanden.

Zodra de loongerelateerde uitkering beëindigd is wordt er gekeken welke uitkering er op dat moment van toepassing is. Zowel de loonaanvullingsuitkering als de vervolguitkering worden niet gebaseerd op het oude inkomen.
Als iemand 50% of meer verdient dan volgens de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan, dan heeft diegene recht op een loonaanvullingsuitkering. Die aanvulling is 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon dat nog verdient kan worden.

Iemand die 50% of minder verdient dan volgens de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan of zelfs helemaal niet werkt, heeft recht op een vervolguitkering. Deze uitkering keert een gedeelte van het minimumloon uit. Het percentage dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse en is maximaal 50.75%.