Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Welvaartsvast pensioen

betekenis & definitie

Pensioenpremie Afspraken zijn welvaartsvast als ze, na ingang of premievrijmaking, jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee de lonen in een bepaalde periode zijn gestegen of gedaald. Naast een welvaartsvast pensioen bestaat er ook een waardevast pensioen.

Op het moment dat er afgesproken wordt dan een pensioen welvaartsvast is, zal deze gedefinieerd worden aan de hand van bepaalde indexcijfers. Er wordt bijvoorbeeld gekeken en vergeleken met de indexcijfers van de CAO-lonen, die door het CBS worden vastgesteld.

Bij een waardevast pensioen stijgt of daalt de uitkering dus met de gemiddelde stijging of daling van het inkomen in een bepaald land. In Nederland is de AOW een bekend voorbeeld van een welvaartsvast pensioen.Er bestaan ook waardevaste pensioenen. Hier wordt niet gekeken naar de gemiddelde stijging van de lonen maar naar de verandering op prijsniveau. Er wordt gekeken de koopkracht van de deelnemer gestegen of gedaald is. Bij een waardevast pensioen wordt de uitkering dus gebaseerd op de inflatie. Dit wordt ook wel indexeren genoemd.

Op het moment dat het reële inkomen zou stijgen is een welvaartsvast pensioen gunstiger dan een waardevast pensioen. De uitkering van een welvaartsvast pensioen stijgt dan meer. Wanneer er veel inflatie is een bepaalde periode is een waardevast pensioen gunstiger.