Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Waardevast pensioen

betekenis & definitie

Pensioenpremie Afspraken zijn waardevast als de ontvanger dezelfde hoeveelheid goederen kan blijven kopen. Bij een waardevast pensioen wordt het nominale bedrag geïndexeerd met de inflatie. Op deze manier stijgt het pensioen altijd mee met de prijsstijgingen. Naast een waardevast pensioen bestaat er ook een welvaartsvast pensioen.

Door de voortdurende prijsstijgingen verliezen namelijk veel nominale uitkeringen hun waarde. Om dit te voorkomen worden bepaalde uitkeringen waardevast gemaakt. De waardevastheid van de AOW komt voort uit het feit dat de premie met de prijsstijgingen meegroeit. Als er sprake is van inflatie moet er dus ook meer premie betaald worden.

Veel pensioenfondsen hebben de ambitie om het pensioen waardevast te houden. Het meestijgen van het pensioen wordt ook wel indexatie genoemd. Dit is echter vrijwel altijd voorwaardelijk en gebeurt alleen als de financiële middelen van het pensioenfonds het toelaten.

Op het moment dat het pensioenfonds minder geld heeft vindt er geen indexatie plaats. Het staat dus nooit van tevoren vast of het pensioenfonds gaan indexeren. Het pensioenfonds kan minder geld hebben door bijvoorbeeld beleggingen die niet goed uitgepakt zijn. Mocht er wel indexatie plaatsvinden, dan worden ook de pensioenen van de niet-actieve deelnemers ook verhoogd. Deze niet-actieve deelnemers worden ook wel “slapers” genoemd.

Door de financiële crisis, en de steeds strenger wordende pensioenregels, wordt het voor de meeste pensioenfondsen steeds lastiger om de pensioenen aan te passen aan de looninflatie. De kans is dus altijd aanwezig dat het pensioenfonds niet gaat indexeren.

Naast een waardevast pensioen bestaat er ook een welvaartsvast pensioen. Bij een welvaartsvast pensioen wordt het pensioen niet aangepast door middel van prijsinflatie. In plaats daarvan wordt het pensioen gebaseerd op de gemiddelde stijging of daling van de lonen in het voorafgaande jaar.