Paul van Heeringen

Managing Partner bij IMPACT on the Job

Gepubliceerd op 06-11-2017

Inspirerend leiderschap

betekenis & definitie

Inspirerende leiders zijn in staat om een beweging op gang te brengen. Ze bundelen focus, energie en actie tot een uniek recept waardoor anderen geïnspireerd raken en gemotiveerd worden om mee te bouwen.

Inspirerende leiders zijn herkenbaar omdat ze de volgende vier zaken in praktijk brengen:

1. Inspirerende leiders vertellen verhalen. Ze vertellen continu waar het écht om draait. Met hun verhalen en voorbeelden geven ze invulling aan de ‘purpose’ van het bedrijf, team, doel. De purpose (why) in combinatie met de how, vormt een unieke identiteit waar anderen bij willen horen en zich eveneens van harte voor willen inzetten.

2. Inspirerende leiders werken zelf mee aan het resultaat. Dit doen ze zichtbaar, energiek en authentiek. Zo laten ze zien welke gedrag bijdraagt aan het hogere doel. Dit kan een persoonlijke uitdaging vormen omdat het in lijn brengen van woorden met daden lang niet altijd vanzelf gaat. Het vraagt een hoge mate van reflectie en bewustzijn van de signalen die ze (bewust en onbewust) uitzenden naar anderen.

3. Inspirerende leiders waarderen anderen. Een beweging in gang zetten doe je niet alleen. Inspirerende leiders begrijpen dit en maken gebruik van de energie, inzet en ideeën van hun eerste volgers/ambassadeurs. Ze geven anderen hierin vertrouwen en de waardering die ze verdienen.

4. Inspirerende leiders houden focus! Ze begrijpen dat bevlogen verandering vraagt om een lange adem. Bestaande paradigma’s, werkwijzen, en (organisatie)culturen kunnen hardnekkig zijn. Mensen houden nu eenmaal graag vast aan hetgeen ze al weten en doen. Het vraagt volharding, energie en wat sociale handigheid om bestaande structuren te doorbreken en nieuwe en inspirerende ‘ways of working’ op te bouwen.