Wet verbetering poortwachter betekenis & definitie

Sinds 2002 geldt voor ziekteverzuim langer dan zes weken de Wet verbetering poortwachter (WvP). Eind 2003 werd de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (VLZ) ingevoerd. Sinds
1 januari 2004 geldt voor de Wet WIA een wachttijd van twee jaar, waarin de verplichtingen uit de WvP opgevolgd moeten worden. .. De WvP stelt het belang van re-integratie van de zieke werknemer* voorop. Tijdige en adequate acties gericht op werkhervatting zijn sindsdien verplicht. Zo zijn de werkgever en de werknemer onder meer verplicht tot het tijdig opstellen van een probleemanalyse, een re-integratieplan en het evalueren daarvan, het opstellen van een eerstejaarsevaluatie alsook om de stap richting andere passende arbeid bij dezelfde en/of bij een andere werkgever te maken, indien terugkeer naar de eigen werkplek niet meer tot de mogelijkheden behoort.

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar staan regels waaraan de werkgever en -nemer zich dienen te houden. Belangrijk is dat er een re-integratiedossier wordt aangelegd. Bij de aanvraag om een WIA-uitkering dient ook het re-integratieverslag (RIV) naar het UWV te worden opgestuurd. Het UWV kan op basis daarvan beoordelen of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd tijdens de wachttijd. Bij onvoldoende inzet kan het UWV de wachttijd met maximaal 52 weken verlengen (de zogenaamde loonsanctie).

De verlenging van de wachttijd en de WvP hebben een grote bijdrage geleverd aan de afname van de WAO- en de WIA-instroom, vooral bij vaste werknemers.

*De WvP geldt ook voor Ziektewetgerechtigden die begeleid worden door hun voormalige werkgever die eigenrisicodrager voor de Ziektewet WIA een wachttijd van twee jaar, waarin de verplichtingen uit de WvP opgevolgd moeten worden.

De WvP stelt het belang van re-integratie van de zieke werknemer* voorop. Tijdige en adequate acties gericht op werkhervatting zijn sindsdien verplicht. Zo zijn de werkgever en de werknemer onder meer verplicht tot het tijdig opstellen van een probleemanalyse, een re-integratieplan en het evalueren daarvan, het opstellen van een eerstejaarsevaluatie alsook om de stap richting andere passende arbeid bij dezelfde en/of bij een andere werkgever te maken, indien terugkeer naar de eigen werkplek niet meer tot de mogelijkheden behoort.

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar staan regels waaraan de werkgever en -nemer zich dienen te houden. Belangrijk is dat er een re-integratiedossier wordt aangelegd. Bij de aanvraag om een WIA-uitkering dient ook het re-integratieverslag (RIV) naar het UWV te worden opgestuurd. Het UWV kan op basis daarvan beoordelen of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd tijdens de wachttijd. Bij onvoldoende inzet kan het UWV de wachttijd met maximaal 52 weken verlengen (de zogenaamde loonsanctie).

De verlenging van de wachttijd en de WvP hebben een grote bijdrage geleverd aan de afname van de WAO- en de WIA-instroom, vooral bij vaste werknemers.

*De WvP geldt ook voor Ziektewetgerechtigden die begeleid worden door hun voormalige werkgever die eigenrisicodrager voor de Ziektewet is.

Gepubliceerd op 23-08-2015