Premiekorting Jongeren betekenis & definitie

Om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren, heeft het kabinet tijdelijk een premiekorting voor jongere werknemers ingesteld.

Werkgevers die een jongere van minimaal 18 jaar en maximaal 26 jaar oud vanuit de bijstand of de WW in dienst nemen voor minimaal 6 maanden, kunnen profiteren van een premiekorting van € 3.500 per jaar, gedurende maximaal 2 jaar. Voor de premiekorting jongeren geldt mede als vereiste dat de jongere een dienstbetrekking heeft met een arbeidsduur van ten minste 32 uren per week. Met ingang van 1 juli 2015 wordt het urencriterium van 32 uur per week verlaagd naar 24 uur per week, zodat er meer jongeren aan het werk kunnen worden geholpen.

De voorwaarden voor de premiekorting jongeren met ingang van 1 juli 2015 zijn:
+ de werkgever neemt een jongere werknemer aan van minimaal 18 en maximaal 26 jaar;
+ de werknemer heeft een bijstandsuitkering of een WW-uitkering;
+ de werkgever krijgt de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, met een maximum van 2 jaar;
+ de werkgever neemt de werknemer in dienst voor minimaal 24 uur per week;
+ de werkgever geeft de werknemer een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden;
+ de werknemer heeft een doelgroepverklaring van de gemeente of van het UWV (*). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag voordat hij bij de werkgever in dienst kwam.

(*) http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/extra-regelingen-voor-oudere-of-jonge-werknemers/detail/premiekorting-voor-jongere-werknemer/doelgroepverklaring-aanvragen

Laatst bijgewerkt 19-06-2015