Langdurend zorgverlof betekenis & definitie

Langdurend zorgverlof is één van de acht (*) soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Werknemers hebben recht op 6 weken onbetaald verlof voor de zorg voor eerstegraads familieleden die levensbedreigend ziek zijn. Het verlof wordt standaard opgenomen in de vorm van 12 weken voor de helft van de arbeidsduur. Afwijking hiervan is beperkt mogelijk.

- Aantal gebruikers 2013: 8.000.
-Vanaf 01-07-2015: langdurig zorgverlof is ook mogelijk voor tweedegraads familieleden en mensen uit de sociale omgeving en vanwege hulpbehoevendheid. Werknemer en werkgever kunnen in onderling overleg regelen op welke wijze het verlof wordt opgenomen, waarbij de werkgever een voorgestelde invulling kan afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Bron: Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (SZW)

* Acht soorten verlofregelingen:
- Ouderschapsverlof
- Pleegzorg- en adoptieverlof
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Kraamverlof
- Calamiteiten- en kortverzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Kortdurend zorgverlof
- Meerlingenverlof (per 1 april 2016)

Laatst bijgewerkt 25-06-2015