IVA betekenis & definitie

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. De Regeling inkomstenvoorziening volledig arbeidsongeschikten maakt deel uit van de Wet WIA en beschermt volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers en WW'ers tegen inkomstenverlies als gevolg van ziekte of gebrek.

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende salaris. Er geldt wel een maximumdagloon. Werknemers en WW-gerechtigden kunnen in beginsel pas na een wachttijd van 2 jaar een IVA-uitkering krijgen. De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV. Als al eerder duidelijk is dat iemand volledig arbeidsongeschikt is en ook in de toekomst niet meer kan werken, kan de uitkering al tijdens de 'wachttijd' worden aangevraagd.

Laatst bijgewerkt 08-10-2014