Derde Spoor betekenis & definitie

Re-integratie in het derde spoor verwijst naar de situatie dat een re-integrant de wachttijd in de zin van de Wet WIA volledig doorlopen heeft en vanuit een dienstverband of de Ziektewetuitkering in een WGA-situatie is beland. .. Het derde spoor traject is bedoeld om de re-integrant (verder) te begeleiden richting passende arbeid. Omdat de Wet WIA zo in elkaar steekt dat werken ook daadwerkelijk voor alle partijen lonend is, is het zinvol om hiermee zo snel mogelijk na het einde van de WIA-wachttijd mee te beginnen. Het traject kan op initiatief van de WGA-gerechtigde, zijn (oud-)werkgever of het UWV opgestart worden. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA krijgt de kosten van het re-integratietraject vaak vergoed van zijn verzekeraar, mits hij hierom vóór de start van het traject heeft gevraaWIA volledig doorlopen heeft en vanuit een dienstverband of de Ziektewetuitkering in een WGA-situatie is beland.

Het derde spoor traject is bedoeld om de re-integrant (verder) te begeleiden richting passende arbeid. Omdat de Wet WIA zo in elkaar steekt dat werken ook daadwerkelijk voor alle partijen lonend is, is het zinvol om hiermee zo snel mogelijk na het einde van de WIA-wachttijd mee te beginnen. Het traject kan op initiatief van de WGA-gerechtigde, zijn (oud-)werkgever of het UWV opgestart worden. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA krijgt de kosten van het re-integratietraject vaak vergoed van zijn verzekeraar, mits hij hierom vóór de start van het traject heeft gevraagd.

Gepubliceerd op 22-07-2016