Adoptieverlof betekenis & definitie

Pleegzorg- en adoptieverlof is één van de acht (*) soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind opneemt heeft recht op vier weken aaneengesloten fulltime verlof tegen 100% loondoorbetaling. Het verlof dient te worden opgenomen binnen een periode van 2 weken voor opname tot 16 weken na opname van het kind in het gezin.

- Aantal gebruikers 2014: 900.
- Vanaf 01-01-2015: de werknemer heeft de mogelijkheid om - in overleg met de werkgever - het verlof te kunnen spreiden en in deeltijd op te nemen. De periode waarin het verlof kan worden opgenomen wordt verlengd tot een periode van 4 weken voor de opname tot 22 weken na de opname.

Bron: Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (SZW)

* Acht soorten verlofregelingen:
- Ouderschapsverlof
- Pleegzorg- en adoptieverlof
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Kraamverlof
- Calamiteiten- en kortverzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Kortdurend zorgverlof
- Meerlingenverlof (per 1 april 2016)

Gepubliceerd op 15-06-2015