OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Preventief onderhoud

betekenis & definitie

Preventief onderhoud zijn onderhoudsacties met als doel een niet defect systeem in gebruiksgerede toestand te houden.

Dit onderhoud vindt plaats voordat functie wegval optreedt. Het heeft daardoor het voordeel dat het tijdstip waarop het gebeurt te plannen is op een gunstig moment. Het nadeel is dat het gevaar van "over-maitenance" bestaat. Het onderhoudsritme ligt dan te hoog, het effect is netto een hogere niet-beschikbaarheid dan zonder actie. (Andere term: functiehandhaving).