Baken betekenis & definitie

Blaken is een onderdeel van een beveiligingssysteem (bijvoorbeeld behorend ATB-NG of ETCS) dat wordt geplaatst tussen beide spoorstaven. Hiermee worden tijdens de passage van de trein een bakenbericht door de trein uitgelezen (passief baken) of worden over en weer tussen trein en baken berichten overgebracht (actief baken).