Pivot betekenis & definitie

Pivot - (Fr.), als militaire term: het punt om hetwelk een troepenafdeeling een zwenking uitvoert.