Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Henriot

betekenis & definitie

Henriot - (François), geb. 1761 te Nanterre, had reeds vonnissen wegens diefstal achter den rug, toen hij in Sept. 1792 optrad als leider van het gepeupel bij de Septembermoorden (zie FRANSCHE REVOLUTIE). Aan ’t hoofd van de Nat. Garde bedreigde hij in Mei 1793 de Nat.

Conventie en dwong deze de Girondijnen in staat van beschuldiging te stellen. Daarna steunde hij Robespierre en kwam met dezen ten val in Juli 1794. Hij stierf kort daarna op ’t schavot.