Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 06-12-2018

Bisdom

betekenis & definitie

Bisdom of Diocese, in de Roomsch-Kathol, kerk: kerkelijk gebied, dat onder bestuur van een bisschop staat; meerdere bisdommen staan meestal onder een aartsbisdom, dat wederom onder een aartsbisschop staat, aan welk ambt thans zoo goed als geen juridische voorrechten, maar een eerevoorrang verbonden is (zie AARTSBISSCHOP). Elk bisdom omvat een aantal kerkel. gemeenten, parochiën. De Nederl. Kath.

Kerkprovincie bestaat uit het aartsbisdom Utrechten de 4 bisdommen Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Breda en Roermond. Het aartsb. Utrecht heeft 305 parochies, ’t bisd. Haarlem 247, ’s-Hertogenbosch 271, Breda 99, Roermond 175, daarenboven vindt men in ons land verschillende hulp- en rectoraatskerken en kapellen, en zijn onderscheidene nieuwe parochies in voorbereiding. De geheele Kath. Kerk bestaat uit ruim 200 aartsb. en 880 bisd.