Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Afplatting

betekenis & definitie

Afplatting - 1) Een draaiend hemellichaam heeft in het algemeen den vorm van een afgeplatte omwentelingsellipsoïde, die ontstaat als een ellips met assen a en b draait om haar korte as b: afplatting noemt men de verhouding a-b/c. De a. der aarde is ongeveer die van Jupiter 1/293, die van Saturnus 1/9. Van de andere leden van het zonnestelsel is zij òf onmerkbaar, òf onbekend. — Over de a. der aarde zie verder AARDE.

2) van het hoofd bij kleine kinderen komt bij enkele stammen van den O. I. Archipel voor, o.a. bij de Malanau- of Milanau-Dajaks in Serawak. Ze gebruiken daartoe een trapeziumvormig plankje, op welks midden, evenwijdig met de basis, een dwarsstaafje bevestigd is, met 2 gaatjes aan ieder einde, waardoor een snoer gehaald is. Op dit plankje wordt ’t hoofdje van het kind, dat van achteren afgeplat wordt, met kussens omhuld, geplaatst. Over het voorhoofd en den pijlnaad wordt een band gelegd, die door middel van de snoeren vast aangetrokken kan worden; de snoeren worden door een Chin. munt met vierkant gat in het midden, gehaald, en door middel van een paar kralen, als knoopen dienende, bevestigd. Volgens zeggen der Milanau’s geschiedt deze deformatie, omdat ze een dergelijk gevormd hoofd mooi vinden. Ook elders vindt men de gewoonte o. a. bij den stam der Bèntenans in de Minahassa; bij de bewoners van het landschap Boeool of Bwool, (N. kust v. Celebes); in Midden-Celebes, doch slechts weinig en meest bij meisjes, en op de Filippijnen.