Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Aarde

betekenis & definitie

Aarde of grond, gewoonlijk een mengsel van zand met klei, eenig veen of andere organische stoffen. Heeft klei de overhand, dan spreekt men van kleigrond, bestaat de aarde hoofdzakelijk uit zand, dan noemt men ze zandgrond, is ze meerendeels veen, dan is het veengrond en aarde met zeer veel plantaardige en organische bestanddeelen noemt men teelaarde.