Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Absolute temperatuur

betekenis & definitie

Absolute temperatuur - Temperatuur, gerekend vanaf het absolute nulpunt der temperatuur, waarbij de kinetische energie der voortgaande beweging der gasmoleculen (zie KINETISCHE GASTHEORIE) gelijk nul wordt. Het A. nulpunt ligt ongeveer 273° C. onder het gewone nulpunt. Het is onmogelijk, dit punt geheel te bereiken; hoe dichter men het nadert, des te moeilijker wordt het, de temperatuur te verlagen. Door vloeibaar helium onder verlaagden druk te laten koken, bereikte Kamerlingh Onnes eene temperatuur, slechts 1.5° boven het A. nulpunt gelegen.

< >