Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 31-01-2022

Vormen

betekenis & definitie

(vormde, heeft gevormd),

1. de gedaante hebben van: die straten een kruis;
2. uitmaken,

zijn: de grondslag voor iets vormen; zij vormen de meerderheid;

3. de gedaante geven aan: een kring vormen; een beeld uit klei vormen;
4. samenstellen, maken: een leger vormen; zich een denkbeeld, een oordeel vormen, uit de beschikbare gegevens doen ontstaan;
5. zich vormen, ontstaan: zo vormt zich het veen; verkeerde meningen vormen zich gemakkelijk;
6. geestelijke of zedelijke gestalte geven: iemands karakter vormen.