Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 15-06-2020

volgen

betekenis & definitie

(volgde, heeft en is gevolgd),

1. achternagaan: iemand op de voet, op een afstand —; een lijk —, ter begraafplaats geleiden; (spr.) goed voorgaan doet goed —, een goed voorbeeld maakt dat een ander ook goed handelt;
2. houden, langs het genoemde gaan: een weg, de rivier —; (fig.) de draad van het gesprek —; iemand niet kunnen niet begrijpen wat hij zegt of bedoelt;
3. handelen naar, gehoor geven aan, zich laten leiden door: hij heeft de goede raad gevolgd, dienovereenkomstig gehandeld; een gedragslijn -;
4. geregeld bijwonen, resp. deelnemen aan het genoemde: de colleges —;
5. navolgen: hij heeft Cats gevolgd;
6. komen na: de nacht volgt op de dag; (spr.) na regen volgt zonneschijn, na lijden komt verblijden; in rang — op; wie volgt? wie is nu aan de beurt?, hij liet er dadelijk op —, voegde er dadelijk aan toe;
7. voortvloeien: dat volgt logisch uit het voorafgaande.