2019-11-16

volgen

volgen: meepeddelen in het peloton, zelf geen initiatief nemen in de koers; peddelen.

2019-11-16

volgen

1. Een volgbod geven. Ook: tussenbieden. 2. (angl.; to follow suit) Bekennen.

2019-11-16

volgen

volgen - Werkwoord 1. ergatief, (ov) achterna gaan Zij volgden hem naar zijn huis. 2. (ov) begrijpen Ik kan zijn verhaal niet meer volgen. 3. ergatief erna komen Er waren nog drie grote golven gevolgd en daarmee was de ramp compleet. 4. doen wat wordt voorgeschreven, aangeraden enz. Volg de instructies o...

2019-11-16

volgen

volgen - regelmatig werkwoord uitspraak: vol-gen 1. achter iemand of iets aan gaan ♢ de hond volgt mij voortdurend 1. de pijlen volgen [in de richting gaan die ze aanwijzen] 2. er aandacht aan geven en het begrijpen ♢ ik kon het gesprek goed volgen

 • 2019-11-16

  VOLGEN

  VOLGEN - (volgde, heeft en is gevolgd), op hetzelfde pad treden van iem. die of iets dat voorgaat of voorging: hij is iem op straat gevolgd; iem. op den voet, op een afstand volgen; iem., iets met de oogen volgen, nakijken ; — een lijk volgen, ter grafplaats geleiden ; — houden, daarlangs gaan : een weg, de rivier volgen; — iem. bij het spreken, betoogen volgen, hem volle aandacht schenken ; — wij lezen daarin als volgt, zooals hier is overgenomen; — opeenvolgen, in betrekking tot den...

  2019-11-16

  Volgen

  zie Aanhangen.