Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 19-06-2020

2020-06-19

vinden

betekenis & definitie

(vond, heeft en is gevonden),

1. door zoeken of toevalligerwijze aantreffen: na enig zoeken vond hij het adres waar hij zijn moest; hij vindt overal zijn brood, overal weet hij aan de kost te komen; zijn weg —, zijn bestemming bereiken; iemand thuis — , hem thuis treffen; ergens voor te — zijn, daaraan willen meewerken;
2. ontdekken: er is daar goud gevonden; ik zal hem wel —, spreken, onder handen nemen, mij op hem wreken;
3. bedenken, uitdenken: een gelegenheid —; daar zullen ze ook wel iets op —;
4. tot een oordeel of een mening komen: iets (al of niet) goed —; ik vind haar lief; iets goed, niet kwaad —; vind je niet? is dat ook jouw mening?;
5. ondervinden: baat bij iets —; vermaak — (in); ergens de dood — , erbij omkomen;
6. komen tot gelijke gezindheid; het met iemand (kunnen) —, goed kunnen opschieten; het gevonden hebben, tot een definitieve bevredigende bestemming gekomen zijn; zich kunnen — in, akkoord gaan met; dat vindt zich wel, daarvoor komt wel een oplossing,