Wat is de betekenis van vinden?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vinden

vinden - Werkwoord 1. (ov) iets aantreffen nadat ernaar gezocht is We hebben een nieuwe woning gevonden. 2. iets bedenken 3. iets op een bepaalde wijze beschouwen of ervaren 4. iets ondervinden, iets ten deel krijgen Woordherkomst <Middelnederlands: #Middelnederlands|vinden <...

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vinden

vinden - onregelmatig werkwoord uitspraak: vin-den 1. een mening hebben ♢ ik vind dat een goed plan 1. daar kan ik me wel in vinden [daar ben ik het mee eens] 2. i...

Lees verder
1998
2021-01-27
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

vinden

1. Van een specifieke kaart bij de tegenpartij: zodanig afspelen dat deze kaart geen slag wordt. Bij het ‘vinden’ gaat het meestal om troefvrouw wanneer deze over twee kanten gesneden kan worden (two-way finesse). 2. Van een of meer kaarten bij de partner: aantreffen. Bijvoorbeeld: een driekaart troef en een aas in dummy vinden. 3. Van een kaart bi...

Lees verder
1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vinden

(vond, heeft en is gevonden), 1. door zoeken of toevalligerwijze aantreffen: na enig zoeken vond hij het adres waar hij zijn moest; hij vindt overal zijn brood, overal weet hij aan de kost te komen; zijn weg —, zijn bestemming bereiken; iemand thuis — , hem thuis treffen; ergens voor te — zijn, daaraan willen meewerken; 2. ont...

Lees verder
1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vinden

(vond, heeft gevonden), 1. al gaande aantreffen, hetzij bij toeval, hetzij nadat men er opzettelijk moeite voor gedaan heeft of voor uitgegaan is : ik heb een dubbeltje gevonden ; na lang zoeken heb ik het boek gevonden ; zoekt en gij zult vinden (Matth. 7:7); het, hij is niet te vinden ; zich ergens laten vinden, zorgen dat m...

Lees verder
1898
2021-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VINDEN

VINDEN - (vond, heeft gevonden), door zoeken of toevallig iets gewaarworden en daarvan bezit nemen : ik heb mijn boek gevonden; —zoekt en gij zult vinden, door vlijt en inspanning ontdekt men veel; een schoi vinden, — hij vindt overal zijn kost, zijn brood, overal weet hij aan den kost te komen; — aantreffen, ontmoeten zonder he...

Lees verder
1898
2021-01-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Vinden

zie Aantreffen.