Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 19-06-2020

veel

betekenis & definitie

(meer, meest), I. onbep. telw., een groot aantal of een grote hoeveelheid:

1. bijv., zowel verbogen (als een sterk adjectief) als onverbogen gebruikt: het vele geld was zijn verderf; — hebben van, zeer lijken op of naar; het heeft er — van dat, het ziet ernaar uit dat; (met infinitief alleen in:) dat is niet — zaaks, betekent niet veel; predik.: drink niet te —; met versterking: zeer —; (meestal ontkennend): dat is niet bijster —, nogal weinig; — te — (gemeenz. veels te —); hij is hier te —, zijn aanwezigheid is niet gewenst; dat was hem te —, meer dan hij verdragen kon, ofwel meer dan hij kon of wenste te doen; niets was hem te —, hij zag tegen geen moeite op;
2. (zelfst.) een grote hoeveelheid: ik zag — dat mij niet beviel; (gemeenz.) weet ik —, ik weet het niet precies (en het interesseert me ook niet); (ook van personen) velen van ons;

II. bw., 1. van graad: ze lijken — op elkaar; bij een vergr. tr.: dat is — groter; nog — meer;

2. (voor een infinitief, naderend tot onbep. telw.) — lezen;
3. vaak, dikwijls: dat komt — voor.