Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 17-06-2020

schudden

betekenis & definitie

(schudde, heeft geschud),

1. met min of meer kracht ritmisch heen en weer of op en neer bewegen: een drankje —, zodat de bestanddelen zich goed vermengen; iemand door elkaar —, bij wijze van straf; het bed —, het opmaken; de kaarten —, zodat de volgkaarten goed verspreid raken; (fig.) de kaarten zijn (al) geschud, de zaak is al beslist, de uitslag ligt vast; elkaar de hand —, bij een begroeting of bij afscheid; het hoofd —, ten teken van ontkenning, verwondering of afkeuring; zijn hoofd — over, blijken van afkeuring of verontwaardiging geven; (van) neen —, een ontkennend gebaar met het hoofd maken; het lichaam op de genoemde wijze bewegen: de hond schudde zich, toen hij uit het water kwam;
2. door genoemde beweging op of van de plaats brengen die een bep. noemt: het stof van zijn schoenen —, ook fig. voor: heengaan;
3. over korte afstand ritmisch op en neer of heen en weer bewogen worden: de lamp hangt te —.