Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 01-10-2020

2020-10-01

richten

betekenis & definitie

(richtte, heeft gericht), (overg. en abs.)

1. recht maken (e): blik, ijzeren platen recht overeind brengen, oprichten: de gebinten van huizen -;
2.in een rechte lijn brengen of gaan staan: een compagnie -, het front ervan in een rechte lijn brengen; rechts, links —, het commando daartoe; zich -, in het gelid gaan staan;
3. naar iemand of iets schikken, regelen, iemand of iets ergens in of bij tot richtsnoer, tot voorbeeld nemen: zich naar iemand — ; zich naar de smaak van de koper —;
4. in een bepaalde richting brengen, plaatsen, stellen: iets horizontaal, evenwijdig een kanon, een geweer -, het in een zodanige stand brengen dat het projectiel het doel zal kunnen treffen; de zeilen naar de wind de ogen op iemand -, naar hem zien; zoeklichten op de kust -; zich tot iemand -, zich naar hem keren om hem aan te spreken; (oneig.) zich tot hem wenden (met een brief, verzoekschrift enz.); (fig.) gericht zijn tegen, vijandig staan tegen: allen waren tegen hem gericht;
5. een bepaalde kant, ergens heen doen gaan: zijn schreden naar; de koers noordwaarts —; zijn gedachten op iets —;
6. sturen, zenden: een schrijven aan de burgemeester —; ook van mondelinge, of als zodanig voorgestelde mededelingen: een vraag aan de voorzitter —; het woord tot iemand -, hem toespreken; iemand, iets te gronde —, ruïneren.

(e) Richten of strekken is een werkplaatstechnische bewerking om in koude toestand plaatmateriaal dat voor carrosseriebouw, wagonbouw en deuren gebruikt wordt vlak te maken; ook voor het recht maken van onderdelen. Het met de hand strekken is tijdrovend. In de plaatwerkerij maakt men daarom gebruik van een speciale wals, richtwals, met verscheidene rollen (soms 16 of meer), waartussen de plaat heen en weer wordt gewalst. De bovenrollen met steunrollen zijn in een slede gemonteerd die al naar de dikte van de te bewerken plaat in hoogte verstelbaar is. Bij het richten worden slechts de oneffenheden in het plaatmateriaal weggewerkt, een verandering van lengte of doorsnede treedt niet op. Het richten van plaatwerk dat na montage geplooid is, of van gelaste constructie, die tijdens de vervaardiging is kromgetrokken, wordt uitgevoerd door ze op een geëigende plaats te verhitten met een brander en snel af te koelen met water: krimpen.