Wat is de betekenis van richten?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

richten

Oprichten, optrekken van gebinten en andere constructies.

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

richten

richten - regelmatig werkwoord uitspraak: rich-ten 1. het naar een bepaalde kant sturen ♢ hij richtte met zijn geweer op de benen van de inbreker 2. je naar hem toe keren ♢ ik richtte mij tot de...

2024-07-14
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Richten

Wanneer de kapspanten op de gebinten van een huis of boerenschuur waren geplaatst, wat vroeger gedaan werd door de gezamenlijke buren die hiertoe door een nuiger met een rijm waren uitgenodigd, was het tijd voor het richtfeest. De timmerlieden en allen die hadden geholpen bij het richten, namen aan het feest deel. Het begon zodra de meiboom, de ric...

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Richten

v., rjochtsje, rjuchtsje; (mikken) oanlizze, mikke, roaije.

2024-07-14
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Richten

recht maken, richten; in orde brengen, klaarzetten, klaarmaken; oordelen, vonnissen; ein Haus richten, een huis onder de kap brengen; seine Krawatte richten, zijn das in orde brengen; eine Uhr richten, een klok gelijkzetten; richt euch!, richten!; sich richten, zich richten; toilet maken; sich noch den Umständen richten, zich naar de omstandig...

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Richten

(richtte, heeft gericht), 1. recht maken: een ontlaadstok richten, een gebogen ontlaadstok recht maken ; blik, ijzeren platen richten, alle bulten en ongelijkheden er uit kloppen; 2. recht overeind brengen, oprichten : de gebinten van huizen, schuren richten, oprichten en voorlopig, zoveel nodig, bevestigen; 3. in een rechte li...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

richten

richtte, heeft gericht; 1. recht maken: kromgebogen geweerlopen richten; 2. in een rechte lijn komen of brengen: een troep richten, noemt men: het front in een bepaalde rechte lijn brengen; rechts richt u! zich naar iem. richten, regelen; zich naar de omstandigheden richten, schikken; 3. in een bepaalde richting stellen, plaatsen, brengen: horizont...