Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 24-06-2020

2020-06-24

motief

betekenis & definitie

[➝ Lat. motivus, beweeggrond], o. (-tieven),

1. in het algemeen beweegreden: uit welke motieven zou hij dat doen?;
2. (psychologie) beweegreden van het gedrag;
3. voor een kunstenaar of litterator onderwerp dat in een kunstwerk wordt uitgewerkt; in de decoratieve kunst: ornament dat meestal herhaald wordt: arabeskmotief, geometrisch — ;
4. in de litteratuur een bepaald gegeven dat bij een zelfde of bij diverse schrijvers terugkeert, b.v.

het motief van de boze stiefmoeder;

5. (muziek) in de muzikale zinsbouw de kleinste organische eenheid, bestaande uit ten minste twee tonen, in de spreekt. te vergelijken met een woord;
6. vorm, figuur die zich op regelmatige wijze herhaalt (bij vlakversiering, in de kristalbouw e.d.).