Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 29-06-2020

2020-06-29

Delisch probleem

betekenis & definitie

één van de beroemde onopgeloste wiskundige problemen van de Griekse wiskundigen uit de oudheid. Ei' moet een ribbe geconstrueerd worden van een kubus met tweemaal de inhoud van een gegeven kubus (dus het construeren van een lengte a(3/√)r2 als a gegeven is).

Hoewel het probleem van Babylonische afkomst is, heeft het zijn naam te danken aan pen plaag op het Griekse eiland Delos ca.430 v.C. Een orakel gaf de Deliërs de opdracht een van hun kubusvormige altaren te verdubbelen. Bij hun vruchteloze pogingen hebben de Deliërs zelfs de filosoof Platoon te hulp geroepen. Hippokrates van Chios (ca.460) had al bewezen dat het probleem neerkomt op het oplossen van de vergelijking: a:x=x:y=y:2a.In de 19e eeuw heeft men aangetoond dat een oplossing met passer en Iineaal niet mogelijk is.