Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-05-2019

bilirubine

betekenis & definitie

bilirubine - [Lat. bilis, gal, ruber, rood], v./m./o., een in de gal voorkomende kleurstof.

Bilirubine is een roodbruine kleurstof, bestaande uit vier aaneengeschakelde pyrroolringen. De structuur komt overeen met die van protoporfyrine, waarvan het grote ringsysteem verbroken is. Bilirubine is minder gereduceerd dan »biliverdine. Beide galkleurstoffen worden gevormd in het reticuloendotheliale systeem door afbraak van de uit de verouderde rode bloedlichaampjes afkomstige hemoglobine. Bij de mens domineert bilirubine, terwijl bij planteneters en pasgeboren baby’s biliverdine overheerst.