Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-05-2019

Bijzondere vrijwillige landstorm

betekenis & definitie

(BVL), Ned. binnenlandse vrijwilligersmilitie, opgericht na de novemberdagen van 1918, georganiseerd door het antirevolutionaire lid van de Tweede Kamer, officier L.F.Duymaer van Twist. Het was een gewapende macht gevormd uit dienstplichtigen en reservisten, met het doel op te treden bij binnenlandse onrust ter handhaving van het wettig gezag.

Het devies van de BVL was: ‘Als het moet’.De BVL werd in 1940 door de Duitsers ontbonden.

< >