Arbeidsbureau betekenis & definitie

Arbeidsbureau - o. (-s), in Nederland uitvoeringsorgaan van het directoraat-generaal van de arbeidsvoorziening.

Er zijn 11 districtsbureaus, 89 gewestelijke arbeidsbureaus en 46 bijkantoren. De taak van de arbeidsbureaus is o.a. neergelegd in de Arbeidsbemiddelingswet 1930, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, de Wet tot Plaatsing van Minder-valide Arbeidskrachten 1947, de Wet tot Regeling van het Verrichten van Arbeid door Vreemdelingen 1964.