Gepubliceerd op 17-01-2021

Direct marketing

betekenis & definitie

[<Eng. to market, verkopen, aan de markt brengen], vorm van → marketing waarbij (meestal per post) een gekwalificeerde groep consumenten wordt bereikt in de hoop op een respons via de telefoon, de post (direct mail) of een persoonlijk bezoek. De direct marketing is in feite al betrekkelijk oud.

Een van de bekendste toepassingen van dit principe is het postorderbedrijf (→ verzendhuis); de eerste postorderbedrijven dateren uit de 17e en 18e eeuw. Pas in de jaren zeventig van de 20e eeuw heeft de direct marketing een werkelijk hoge vlucht genomen. In indexcijfers uitgedrukt steeg de omzetwaarde van de Ned. postorderbedrijven van 54 in 1965, tot 100 in 1970,178 in 1974,200 in 1975 en 240 in 1976. Het aandeel van de postorderbedrijven in de totale detailhandelsomzet steeg van 0,48 % in 1963 tot 0,8 % in 1974. Daarbij moet worden opgemerkt, dat lang niet alle bedrijven met postorderactiviteiten ook als zodanig geregistreerd staan; de werkelijke omzetten moeten dus hoger liggen. Bovendien zijn in de jaren zeventig ook andere vormen van direct mail ontwikkeld, zoals de boeken- en platenclubs. Deze laatste beschikken vaak ook over eigen winkels, waar leden de goederen kunnen kopen die zij in de hun toegezonden catalogi hebben aangetroffen.Direct marketing is meestal gebaseerd op een adressenbestand dat het bedrijf zelf heeft opgebouwd of van een ander heeft verworven. De ondernemer zal ernaar streven zijn adressen zo goed mogelijk te benutten en zijn aanbiedingen af te stemmen op de aard van (gespecificeerde delen van) zijn bestand. Om dat te kunnen doen moet hij over dat bestand zoveel mogelijk te weten zien te komen; het is duidelijk dat daaraan bijzondere privacyproblemen verbonden kunnen zijn.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.