Nieuwe Woorden Netwerk

Redactie Ensie (2020)

Gepubliceerd op 29-08-2022

Public affairs

betekenis & definitie

Public Affairs is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie.

Public affairs wordt vaak ingezet om een bepaalde beleidsmaatregels op een dossier te bewerkstelligen, of juist tegen te houden. Daarnaast wordt public affairs gebruikt om subsidies, vergunningen, licenties, registraties en posities te verkrijgen.

Vaak gebruiken veelal grote bedrijven op deze manier de beleids- en besluitvormingsprocessen om voor hun belangrijke kwesties op de agenda te plaatsen. Vaak gaat public affairs hand in hand met PR en het managen van stakeholders. De vragen die in de Kamer gesteld worden komen namelijk vaak voort uit actuele thema's uit het nieuws. Door op het juiste moment het juiste verhaal naar buiten te brengen kan zo de publieke opinie beïnvloed worden en kunnen onderwerpen onder de aandacht worden gebracht.

In de volksmond wordt public affairs ook wel lobbyen genoemd. Een lobbyist richt zich bij haar werkzaamheden op het beïnvloeden van bestuurlijke macht en dan met name op functionarissen die werkzaam zijn in en voor de publieke sector.

Letterlijk vertaald is lobby een fysieke ontmoetingsruimte. Vanuit de politiek werden deze ruimtes gebruikt om invloed uit te oefenen door parlementsleden informeel aan te spreken. In het Nederlands wordt vaak gesproken over "in de wandelgangen" of "achterkamertjespolitiek" als met het heeft de aanloopruimtes rond een vergaderzaal waar beïnvloedingspogingen plaatsvinden.

De meeste public affairs bureaus zitten in de omgeving van Den Haag, dichtbij de Nederlandse politieke besluitvorming, Ministeries en ambassades.