NIFV

Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid

Gepubliceerd op 01-08-2019

Integrale veiligheidsbeschouwing

betekenis & definitie

Een veiligheidsbeschouwing waarin de gewenste samenhang en samenwerking in beleid en aanpak binnen en tussen de verschillende veiligheidsdisciplines en -domeinen wordt nagestreefd.